ISLAMIKA

Switch to desktop Register Login

Iskrenost i njeni plodovi, I dio Istaknuto

Ocijeni
(0 glasova)

- Zašto je iskrenost tako važna u islamu?

Svemogući Allah stvorio je sva stvorenja da bi Ga obožavali, i slao je poslanike ljudima da bi Ga obožavali i da Mu ne bi pripisivali druga. Svemogući Allah kaže:

"A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera. " (Kur'an 98:5)

"Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!" (Kur'an 21:25)

"Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!" I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali." (Kur'an 16:36)

Nemoguće je savršeno obožavati Svemogućeg Allaha osim ukoliko mu se iskreno ne posvete sva djela obožavanja. Iskrenost je kamen temeljac vjere, suština obožavanja, preduvjet da bi djela bila primljena. Iskrenost je ono što je temelj za kuću, što je duša za tijelo. Stoga je Svemogući Allah učinio djela nemuslimana da budu poput praha i pepela, jer im nedostaju dva esencijalna elementa; vjera u Allahovu jednoću i iskrenost.

Svemogući Allah kaže:

"I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. " (Kur'an 25:23)

Ovakav gubitak bit će sudbina onih koji se nisu iskreno posvetili obožavanju Svemogućeg Allaha, i onima koji su obožavali nekog drugog osim Allaha s.v.t.

Svemogući Allah kaže:

"Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove - Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onome svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili." (Kur'an 25:23)

Gubitnik u pravom smislu riječi je onaj koji izvršava brojna djela i onda ih Svemogući Allah pretvori u prah i pepeo a njega baci u džehennemsku vatru.

Ebu Hurejre je ispričao jedan hadis koji kaže: "Prvi čovjek među ljudima kojima će se suditi na Sudnjem danu bit će čovjek koji je umro mučeničkom smrću. On će biti doveden, a Allah će ga podsjetiti na njegove blagodati, i on će ih priznati. Allah će ga onda pitati: "Šta si učinio sa njima?" a on će reći: "Borio sam se za Tebe dok nisam umro mučeničkom smrću." On (Allah) će onda reći: "Lažeš, borio si se da bi svi rekli kako si ti hrabar, pa su to i govorili" Onda će On narediti da ga vuku licem prema zemlji i bace u vatru. Zatim će doći čovjek koji je stekao znanje, podučavao druge tom znanju, i učio Kur'an. On će biti doveden, i Allah će ga podsjetiti na blagodati u kojima je uživao, i on će ih priznati. Allah će ga onda pitati: "Šta si učinio sa njima?" a on će reći: "Sticao sam znanje, podučavao druge i učio sam Kur'an u Tvoje ime." On (Allah) će reći: "Lažeš, ti si sticao znanje da bi se za tebe moglo reći da si učenjak, i učio si Kur'an da bi se pričalo o tebi kako učiš Kur'an, a ono što si htio i pričalo se o tebi." Onda će On narediti da ga vuku licem prema zemlji i bace u vatru. Zatim će doći čovjek kojem je Allah dao obilno bogatstvo. On će biti doveden, a Allah će ga podsjetiti na njegove blagodati, i on će ih priznati. Allah će ga onda pitati: "Šta si učinio sa njima?" a on će reći: "Nisam izostavio nijedan način na koji Ti želiš da se milostinja udjeluje, pa sam udjeljivao u Tvoje ime." On (Allah) će reći: "Lažeš, udjeljivao si da bi se pričalo kako si ti darežljiv, a i pričalo se o tome." Onda će On narediti da ga vuku licem prema zemlji i bace u vatru." (Muslim)

Da nas Svemogući Allah zaštiti od ovakvih razočarenja. Slava pripada Allahu, od Kojeg nijedno naše djelo nije skriveno. On zna ono što oči odaju, i ono što grudi skrivaju. Bez obzira koliko neka osoba vara i obmanjuje ljude svojim vanjskim izgledom, ta obmana neće imati nikakvog uspjeha. Kaže Svemogući Allah:

"Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu." (Kur'an 4:142)

Osim toga, Poslanik s.a.v.s. Kaže: "Allah ne gleda u vaš izgled ili vaše bogatstvo, nego u vaša srca i u vaša djela." (Muslim)

Zasigurno, ljudi će znati istinu uskoro, na ovom ili na onom svijetu. Svemogući Allah kaže:

"I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke, slične onima. - Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji." (Kur'an 13:17)

Jedan od glavnih razloga nedostatka iskrenosti u našim djelima je traženje ovosvjetske koristi ili želja za hvalom od strane ljudi. Ibn Kajjim, rhm. je rekao: "Iskrenost ne može biti kombinovana u srcu sa željom za hvalom niti s pohlepom za onim što drugi ljudi imaju, osim onoliko koliko može biti kombinovana vatra i voda, gušter i riba." I dodaje: "Ako vam savjest kaže da tragate za iskrenošću, prvo se okrenite pohlepi i sasijecite je nožem očaja, onda se okrenite naklonosti prema hvali i napustite je na isti način kao što su oni koji su se predali zadovoljstvima ovog svijeta napustili onaj svijet. Ako ste uspješni u sasijecanju pohlepe i napuštanju ljubavi prema hvali, onda će vam iskrenost biti lahka.

A ako pitate: šta će olakšati sasijecanje pohlepe i napuštanje ljubavi prema hvali? – moj odgovor je sljedeći: za sasijecanje pohlepe, olakšat će vam uvjerenje da je sve što se može poželjeti kod Allaha u Njegovim riznicama, i robu nije dato ništa osim onoga što mu On da. Što se tiče napuštanja ljubavi prema hvali, ono što će vam je olakšati je saznanje da ničija hvala ne donosi nikakvu korist, osim hvaljenja Allaha s.v.t.

Jedan beduin je rekao Poslaniku s.a.v.s.: "Zaista koga god ja pohvalim to ga čini uljepšanim, a koga god pokudim, to ga učini gorim." Poslanik je rekao: "To je samo za Svemogućeg Allaha." (Jedino koga Allah pohvali bit će zaista uljepšan - op. prev. ) (Ahmed i Tirmizi)

Dakle, napustite traženje hvale od onih čija vas hvala ne uljepšava i čije vas kuđenje ne čini gorim nego što jeste, a tražite hvalu Onoga čija je hvala izvor sve ljepote, a čije kuđenje rezultira svim oblicima odvratnosti.

Izvor: islamweb.net
Prijevod i obrada:
IslamBosna.ba

Preuzeto sa: islambosna.ba

Zadnji put promjenjen četvrtak, 05 April 2012 06:37
Haris Direk

E-pošta Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Prijavi se pa komentiraj

Preporučujemo da sadržaj koristite ka pozivanju Allahu t.v.t.

Vrh Desktop version