10 razloga zbog kojih bi trebali učiti Kur'an napamet

Uzvišeni Allah kaže:
…“da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.“(Fatir;29)
Učenje Allahove Knjige je spomenuto zajedno sa uspostavljanjem namaza i […]

Read More

 0

Spominjanje Allaha i učenje Kur’ana

Ibn Tejmijje je napisao: “Spominjanje Allaha jeste za srce ono što je voda za ribu. I šta se desi s ribom kada je izvadite iz vode?”

Imam Šemsuddin ibn el-Kajjim je u svojoj knjizi […]

Read More

 0

Zima, proljece vjernika

Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Zima je plijen pobožnjaka.” Ibn Mesud, radijallahu anhu, kaže: “Dobro došla, zimo, u tebi se spuštaju blagoslovi: noći koje su duge za klanjanje noćnog namaza i dani koji su […]

Read More

 0

Vrijednost ranog odlaska u dzamiju

Mesdžidi i džamije već se odavno žale na malobrojnost svojih posjetilaca koji u njima spominju Allahovo ime. Nestalo je ljudi koji u Allahovim kućama dočekuju novi dan i koje obavija tmina noći dok klanjaju […]

Read More

 0